Nastavljeno suđenje kompaniji Ziđin za krivično delo Zagađenje životne sredine (VIDEO)

U osnovnom sudu u Boru danas je održan pretres na suđenju protiv okrivljenih, kompanije “Ziđin Cooper Bor” i odgovornog lica, po optužnom aktu Osnovnog javnog tužilaštva u Boru za krivično delo Zagađenje životne sredine. Krivičnim zakonikom propisana je posebna grupa krivičnih dela protiv životne sredine, a u ovom konkretnom slučaju za kvalifikovani oblik sa umišljajem […]

U osnovnom sudu u Boru danas je održan pretres na suđenju protiv okrivljenih, kompanije “Ziđin Cooper Bor” i odgovornog lica, po optužnom aktu Osnovnog javnog tužilaštva u Boru za krivično delo Zagađenje životne sredine. Krivičnim zakonikom propisana je posebna grupa krivičnih dela protiv životne sredine, a u ovom konkretnom slučaju za kvalifikovani oblik sa umišljajem kazna za pravno lice kreće se od pet do deset miliona dinara.

Tužilac Marina Ćirić danas je izjavila da odustaje od daljeg gonjenja okrivljenog Jiang Si Minga jer je odbrana uputila podnesak maja ove godine, sa dokazima da je odgovorno lice za zaštitu životne sredine kod nosioca eksploatacije bio Boban Todorović. On je u kritičnom periodu (2109-2020. godina) obavljao funkciju zamenika direktora za proizvodnju – Ogranak TIR “Serbia Ziđin Copper” i po prirodi posla a i po odluci generalnog direktora bio je zadužen za organizovanje, sprovođenje i unapređivanje poslova za zaštitu voda i životne sredine. Iz tužilaštva je predloženo i pozivanje veštaka koji je ustanovio stanje navedeno u optužnom aktu, u pogledu prekoračenih vrednosti teških metala – arsena, žive i kadmijuma.

Za današnje suđenje bila su zainteresovana ekološka udruženja iz Bora i Zaječara koja realizuju projekat “Ekološki odgovor u Timočkoj krajini”. Kažu, takođe će pratiti i glavni pretres zakazan za 2. novembar, u 12 časova.

Inače, postupak su obeležila brojna odlaganja pošto je pokrenut  nakon krivične prijave RERI-ja. Glavni pretres je zakazan za 6. decembar prošle godine, kada je zbog službenog puta predstavnika Ziđina odložen za 21. februar, a tada ponovo za 25. april. Novo odlaganje usledilo je 15. juna.

Ovaj medijski sadržaj je proizveden u okviru projekta „Ekološki odgovor na ekspanziju rudarenja u Timočkoj Krajini“ koji finansira Evropska unija, a realizuju Udruženje „Za česme“, Društvo mladih istraživača Bor, Građanska čitaonica „Evropa“ Bor i „Dečiji centar“ Zaječar. Medijski sadržaj je isključiva odgovornost navedenih udruženja i nužno ne odražava stavove Evropske unije.

Izvor: Zamedia