Emisija “Ekološki sat” o nelegalno izgrađenom bunaru i mogućim posledicama na arteske česme u Zaječaru (VIDEO)

U emisiji “Ekološki sat”, u kojoj su govorili predsednik Udruženja “Za česme” Boban Pogarčić i novinar-urednik “Za medije” Dušan Vojvodić, bilo je nekoliko tema vezanih za arteske česme u Zaječaru, njihovu ugroženost izgradnjom nelegalnog bunara i akcijama koje su preduzete da se spreči uništavanje najvećeg prirodnog dobra Zaječara. Takođe, bilo je reči i o nedavno […]

U emisiji “Ekološki sat”, u kojoj su govorili predsednik Udruženja “Za česme” Boban Pogarčić i novinar-urednik “Za medije” Dušan Vojvodić, bilo je nekoliko tema vezanih za arteske česme u Zaječaru, njihovu ugroženost izgradnjom nelegalnog bunara i akcijama koje su preduzete da se spreči uništavanje najvećeg prirodnog dobra Zaječara. Takođe, bilo je reči i o nedavno stiglom Rešenju Ministarstva rudarstva i energetike, upućenom Gradskoj upravi Zaječar, u kome je voda na zaječarskim arteskim česmama proglašena za tehničku vodu.

Novinar Dušan Vojvodić je objasnio kako je 15. decembra ove godine u Kotlujevcu otkrivena nelegalna arteska bušotina u ulici Petra Lekovića broj 7, u domaćinstvu Dušana Stojanovića i da su aktivisti Udruženja “Za česme” i predstavnici “Vodovoda” odmah o tome obavestili nadležnu inspekciju zbog mogućeg ugrožavanja nekoliko najbližih česama u Kotlujevcu. On je zatim rekao i da se nadležna lokalna inspekcija proglasila nenadležnom i obavestila podnosioce prijava da će taj slučaj preuzeti republička geološka inspekcija Ministarstva rudarstva i energetike.
To nije iznenadilo predstavnike Udruženja ni medijske radnike jer je isto tako bilo i pre sedam godina kada je bušotina na parkingu Hotela “Srbija-Tis” presušila i ugrozila pet česama u Zaječaru. I tada i sada izvođač radova je Dušan Stojanović koji je ovoga puta bušotinu napravio u sopstvenom dvorištu.

Zanimljivo je da su dan-dva nakon otkrivanja nelegalne bušotine, presušile dve česme na samo nekoliko stotina metara od nje, a voda je na njima ponovo potekla kroz nekoliko dana kada je otkriven objekat u kome su vodovodne instalacije i ventil koji je neko zatvorio. Kako je Boban Pogarčić rekao u emisiji, na nadležnim organima je da utvrde da li su česme presušile zbog zatvaranja ventila ili je neko zatvorio ventil nakon što su česme presušile zbog uticaja nelegalno izgrađenog bunara.

Gosti emisije preneli su da se o aktuelnom slučaju oglasio i gradonačelnik Zaječara Boško Ničić koji je rekao da će insistirati da svako mora da odradi svoj deo posla, kako lokalni organi tako i republički. Dobijena je i informacija da će iz Ministarstva rudarstva i energetike doći geološki inspektor i da će proveriti i adekvatno sankcionisati one koji su i ako su prekršili zakon, kako bi se i drugi odvratili da uništavaju nešto što je javno dobro.

U emisiji je bilo reči i o Rešenju Ministarstva rudarstva i energetike o utvrđenim i overenim razvrstanim rezervama podzemnih voda i to za 8 arteskih česama na kojima je voda svrstana u kategoriju tehnička voda. Ovo Rešenje koje je stiglo pre dva meseca je praktično nezakonito zbog toga što Pravilnik o kategorizaciji podzemnih voda uopšte ne prepoznaje kategoriju tehničke vode čime se praktično skida svaki vid zaštite nad arteskim vodama u Zaječaru, rekao je Boban Pogarčić čije Udruženje “Za česme” je prvo reagovalo, jer već pet godina zajedno sa Gradom Zaječarom, nastoje da se ozakone i legalizuju arteske česme kao najveće prirodno blago ovog grada. U međuvremenu je i Gradski pravobranilac podneo tužbu Upravnom sudu u Beogradu.

U vezi aktuelnog slučaja nelegalnog bunara izgrađenog u Kotlujevcu, gosti su rekli da se u narednim danima očekuje dolazak geološke inspekcije Ministarstva rudarstva i energetike, koja bi trebalo da utvrdi zakonitost izgradnje arteskog bunara, ali i njegove tehničke karakteristike, pre svega dubinu i broj vodonosnih horizonata sa kojih se nelegalna bušotina kaptira dubinskom vodom.

 

Ova emisija je proizvedena u okviru projekta “Ekološki odgovor na ekspanziju rudarenja u Timočkoj Krajini” koji finansira Evropska unija, a realizuju Udruženje “Za česme”, Društvo mladih istraživača Bor, Građanska čitaonica “Evropa” Bor i “Dečiji centar” Zaječar. Sadržaj emisije je isključiva odgovornost navedenih udruženja i ni u kom slučaju ne odražava stavove Evropske unije.