Emisija “Ekološki sat” o energetskom siromaštvu i zaštiti životne sredine (VIDEO)

Tema druge emisije EKOLOŠKI SAT je “Energetsko siromaštvo i zaštita životne sredine”, a emisija je realizovana u okviru projekta “Ekološki odgovor na ekspanziju rudarenja u Timočkoj krajini” koji finansira EU a realizuje Udruženje “Za česme” sa partnerskim organizacijama iz Bora i Zaječara. O aktuelnoj temi u širem kontekstu trenutne energetske krize koja je nastala kao […]

Tema druge emisije EKOLOŠKI SAT je “Energetsko siromaštvo i zaštita životne sredine”, a emisija je realizovana u okviru projekta “Ekološki odgovor na ekspanziju rudarenja u Timočkoj krajini” koji finansira EU a realizuje Udruženje “Za česme” sa partnerskim organizacijama iz Bora i Zaječara.

O aktuelnoj temi u širem kontekstu trenutne energetske krize koja je nastala kao posledica ratnih sukoba između Rusije i Ukrajine; kako se sve to reflektuje na situaciju sa energentima kod nas i kako ćemo se grejati predstojeće zime, a da ne ugrozimo u velikoj meri našu životnu sredinu, u emisiji su govorili Zvonko Damnjanović iz Građanske čitaonice “Evropa” iz Bora i arhitekta iz Zaječara Branko Konić.

Damnjanović je na početku emisije rekao da je krajem prošle godine na sednici Nacionalne koalicije za smanjenje energetskog siromaštva, usvojen predlog definicije energetskog siromaštva, što je najvažniji korak za izradu i sprovođenje strateških dokumenata – integrisanog plana za klimu i energetiku i strategije razvoja energetike do 2040. godine.
Prema usvojenoj definiciji, energetsko siromaštvo je stanje u kojem domaćinstvo nema na raspolaganju dovoljno mogućnosti da obezbedi potrebnu količinu energije koja je neophodna za zdrav i dostojanstven život i to na način koji ne ugrožava druge osnovne životne potrebe domaćinstva ili šire zajednice.

On je rekao i da je Nacionalna koalicija važno Vladino telo koje, osim relevantnih ministarstva, okuplja i predstavnike nevladinog sektora i međunarodnih organizacija. Cilj je da se odrede konkretne mere i javne politike kroz koje će se videti boljitak za sve građane.

Ova situacija u kojoj smo se našli i mi i ceo svet, da su energenti teško dostupni zbog enormno većih cena, možda treba iskoristiti za energetsku tranziciju, odnosno da se okrenemo obnovljivim izvorima energije, ali ne samo drvetu već i vazduhu i vodi oko nas, rekao je Zvonko Damnjanović.

Kako se energetsko siromaštvo može ublažiti energetskom efikasnošću, arhitekta Branko Konić je govorio o načinima kako sve možemo da izolujemo objekte u kojima živimo i na taj način smanjimo potrošnju energije.

U izjavi za emisiju “Ekološki sat” gradonačelnik Zaječara Boško Ničić najavio je da će građani Zaječara već za jedno mesec dana moći da konkurišu za novčanu pomoć u energetskoj sanaciji stambenih objekata, kao što je zamena stolarije, peći, kotlova, izolacija objekta ili ugradnja solarnog panela. Za ove namene Grad Zaječar i Ministarstvo rudarstva i energetike obezbedili su ukupno 20.000.000 dinara, a učešće građana u realizaciji ovog programa biće 50%.

Ova emisija je proizvedena u okviru projekta “Ekološki odgovor na ekspanziju rudarenja u Timočkoj Krajini” koji finansira Evropska unija, a realizuju Udruženje “Za česme”, Društvo mladih istraživača Bor, Građanska čitaonica “Evropa” Bor i “Dečiji centar” Zaječar. Sadržaj teksta je isključiva odgovornost navedenih udruženja i ni u kom slučaju nužno ne odražava stavove Evropske unije.