Izveštaj o ispitivanju kvaliteta vode sa javnih arteških česama u Zaječaru, oktobar 2020.

01 Česma Skver oktobar 2020 02 Česma Triton oktobar 2020 03 Česma kod Interexa oktobar 2020 04 Česma Luvr oktobar 2020 05 Česma kod bioskopa Timok oktobar 2020 06 Česma kod srednjoškolskog centra oktobar 2020 07 Tackova česma oktobar 2020 08 Markova česma oktobar 2020 09 Pajićeva česma oktobar 2020 11 Česma Dva brata oktobar 2020 12 Đorđevićeva česma-kod udruženja gluvih oktobar 2020 13 Česma na ulasku u železničku stanicu oktobar 2020 14 Česma Zelengora oktobar 2020 15 Česma Ostrvce oktobar 2020 16 Česma u ulici Branka Perića oktobar 2020 18a Česma u naselju Kraljevica-oktobar 2020 18b Česma u naselju Kraljevica-ponovljen uzorak novembar 2020 19 Česma na Popovoj plaži oktobar 2020 20 Česma u naselju Plaža-Vidrica oktobar 2020 21 Česma na Popovoj plaži-Nova cev oktobar 2020 22 Česma kod Voćara oktobar 2020 23 Česma kod Jedinstva oktobar 2020 24 Česma u naselju Podliv oktobar 2020 25 Nedeljkova česma-kod Devetke oktobar 2020 26 Česma u naselju Ključ 3 oktobar 2020 27 Česma u naselju Ključ 3-IX brigade oktobar 2020 28 Česma u naselju Ključ -OŠ Hajduk Veljko oktobar 2020 29 Česma na zvezdanskoj krivini-OMV pumpa oktobar 2020 30 Česma ul. Crvene armije oktobar 2020 31 Česma kod kafane Česma oktobar 2020