Nacionalni monitoring Bor – Prekoračenja zagađenja vazduha – Nedeljni izveštaji 2022.

AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE – Odeljenje za kontrolu kvaliteta vazduha
Informacija o detektovanim koncentracijama zagađujućih materija u vazduhu opasnih po zdravlje ljudi u periodu 10.01.2022. – 16.01.2022.

10. ЈАНУАР