Nacionalni monitoring Bor – Prekoračenja zagađenja vazduha – Mesečni izveštaji 2022.

AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE – Grupa za monitoring i stanje kvaliteta vazduha

Informacije o detektovanim prekoračenjima satnih i dnevnih graničnih vrednosti (GV) zagađujućih materija u vazduhu 01.01.2022 – 31.01.2022

Januar_2022

Informacije o detektovanim prekoračenjima satnih i dnevnih graničnih vrednosti (GV) zagađujućih materija u vazduhu 01.02.2022 – 28.02.2022.

Februar_2022