Izveštaji o analizi površinskih voda u rekama na teritoriji Opštinske uprave Bor, 2021.

Izveštaj o analizi vode u rekama: Cerova reka, reka Valja Mare, Kriveljska reka, potok Ogašu Tuli, Ravna reka, Borska reka,Brestovačka reka, Novi Sad, februar 2021.

v0100-1-15-Opstinska-uprava-Bor-povrsinska-voda-NOVO

Izveštaj o analizi vode u rekama: Cerova reka, reka Valja Mare, Kriveljska reka, potok Ogašu Tuli, Ravna reka, Borska reka,Brestovačka reka, Novi Sad, jun 2021.

Jun-2021.

Izveštaj o analizi vode u rekama: Cerova reka, reka Valja Mare, Kriveljska reka, potok Ogašu Tuli, Ravna reka, Borska reka,Brestovačka reka, Novi Sad, septembar 2021.

septembar-2021.-vode

Izveštaj o analizi vode u rekama: Cerova reka, reka Valja Mare, Kriveljska reka, potok Ogašu Tuli, Ravna reka, Borska reka,Brestovačka reka, Novi Sad, decembar 2021.

v0962-1-15-Opstinska-uprava-Bor-povrsinska-voda-NOVO