Izveštaji o analizi površinskih voda na teritoriji Opšinske uprave Bor, 2020.

Izveštaj o analizi vode u rekama: Cerova reka, reka Valja Mare, Kriveljska reka, potok Ogašu Tuli, Ravna reka, Borska reka,Brestovačka reka, Novi Sad, februar 2020.

v0085-1-15-Opštinska-uprava-Bor

Izveštaj o analizi vode u rekama: Cerova reka, reka Valja Mare, Kriveljska reka, potok Ogašu Tuli, Ravna reka, Borska reka,Brestovačka reka, Novi Sad, maj 2020.

v0224-1-15-Opštinska-uprava-Bor-povrsinska-voda МАЈ

Izveštaj o analizi vode u rekama: Cerova reka, reka Valja Mare, Kriveljska reka, potok Ogašu Tuli, Ravna reka, Borska reka,Brestovačka reka, Novi Sad, septembar 2020.

v0444-1-15-Opstinska-uprava-Bor-povrsinska-voda

Izveštaj o analizi vode u rekama: Cerova reka, reka Valja Mare, Kriveljska reka, potok Ogašu Tuli, Ravna reka, Borska reka,Brestovačka reka, Novi Sad, novembar 2020.

v0585-1-15-Opstinska-uprava-Bor-povrsinska-voda