Izveštaji o analizi površinskih voda na teritoriji Opšinske uprave Bor, 2019.

Izveštaj o analizi vode u rekama: Cerova reka, reka Valja Mare, Kriveljska reka, potok Ogašu Tuli, Ravna reka, Borska reka,Brestovačka reka, Novi Sad, februar 2019.

v0085-1-15-Opštinska-uprava-Bor

Izveštaj o analizi vode u rekama: Cerova reka, reka Valja Mare, Kriveljska reka, potok Ogašu Tuli, Ravna reka, Borska reka,Brestovačka reka, Novi Sad, maj, 2019.

v0202-1-15-Opštinska-uprava-Bor-povrsinska-voda

Izveštaj o analizi vode u rekama: Cerova reka, reka Valja Mare, Kriveljska reka, potok Ogašu Tuli, Ravna reka, Borska reka,Brestovačka reka, Novi Sad, septembar 2019.

v0348-1-15-Opštinska-uprava-Bor-povrsinska-voda

Izveštaj o analizi vode u rekama: Cerova reka, reka Valja Mare, Kriveljska reka, potok Ogašu Tuli, Ravna reka, Borska reka,Brestovačka reka, Novi Sad, novembar 2019.

v0463-1-15-Opštinska-uprava-Bor-povrsinska-voda