Izveštaj – treći ciklus uzorkovanja, oktobar 2023.

Izveštaj o ispitivanju Br. 13090198

Uzorkovanje i laboratorijske analize vode i sedimenata u rekama: Pek, Borska reka, Brestovačka reka, Kriveljska reka, Timok, oktobar 2023.

13090198(53090198)_dI_Drinking Fountains (Timocka krajina)_povrsinska sediment_x_FH,RO_BA-4 _srps

Izveštaj o ispitivanju Br. 43090198

Uzorkovanje i laboratorijske analize ribe u rekama: Brestovačka reka i Timok, oktobar 2023.

43090198_dI_Drinking Fountains (Timocka krajina)_riba _02 srp