Izveštaj o zagađenju vazduha Bor 27.10.2020.

Izveštaj o ispitivanju br. 41426-20

Periodična merenja emisije zagađujućih materija na izvoru zagađenja vazduha u pogonu ogranka RBB-a Serbia Zijin Bor Copper Doo Bor (pogon Jama ventilaciono okno 4) , Bor, oktobar 2020.

Izvestaj 41426-20 (3) VO4 5102020.