Izveštaj o zagađenju vazduha Bor 03.10.2019.

Izveštaj o ispitivanju br. 31322-19

Periodična merenja emisije zagađujućih materija na izvoru zagađenja vazduha u pogonu ogranka RBB-a Serbia Zijin Bor Copper Doo Bor (pogon Jama ventilaciono okno 4) , Bor, oktobar 2019.

77_Izvestaj 31322-19_VO4_27092019