Izveštaj o ispitivanju kvaliteta vode sa javnih arteških česama u Zaječaru, oktobar 2021.

Rezultati urokovanja i analiza vode sa arteskih česama u Zaječaru, oktobar 2021.

01 Česma Skver-oktobar 2021 02 Česma kod Tritona-oktobar 2021 03 Česma kod Interexa-oktobar 2021 04 Česma Luvr-oktobar 2021 05 Česma kod bioskopa Timok-oktobar 2021 06 Česma kod srednjoškolskog centra-oktobar 2021 07 Tackova česma-oktobar 2021 08 Markova česma-oktobar 2021 09 Pajićeva česma-oktobar 2021 12 Đorđevićeva česma-Česma kod udruženja gluvih-oktobar 2021 13 Česma na ulazu u železničku stanicu-oktobar 2022 14 Česma Zelengora-oktobar 2022 15 Česma Ostrvce-oktobar 2021 16 Česma u ulici Branka Perića-oktobar 2021 17 Česma kod OŠ Lj.R.Nada-oktobar 2021 18a Česma u naselju Kraljevica-ponovljen-novembar 2021 18b Česma u naselju Kraljevica-oktobar 2021 19 Česma na Popovoj plaži-oktobar 2021 20 Česma u naselju Plaža-Vidrica-oktobar 2021 21 Česma na Popovoj plaži-Nova cev-oktobar 2021 22 Česma kod Voćara-oktobar 2021 23 Česma kod Jedinstva-oktobar 2021 24 Česma u naselju Podliv-oktobar 2021 25 Nedeljkova česma-kod Devetke-oktobar 2021 26 Česma u naselju Ključ 3-oktobar 2021 27 Česma u naselju Ključ 3-IX brigade-oktobar 2021 29 Česma na zvezdanskoj krivini-OMV-oktobar 2021 30 Česma Dve lule-Crvene armije-oktobar 2021 31 Česma kod kafane Česma-oktobar 2021