Izveštaj o analizi površinskih voda u rekama na teritoriji Gradske uprave grada Bora, februar 2024.

Izveštaj br. 1262/24 o analizi vode u rekama: Cerova reka, Kriveljska reka, Borska reka, Grčava reka, Brestovačka reka, Bela reka, Ravna reka, Suva reka, Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor, mart 2024.

1262-24-GU-Bor-vode-Mesecni-izvestaj-za-februar-2024