Izveštaj o ispitivanju kvaliteta vode sa javnih arteških česama u Zaječaru, maj 2021.

Rezultati uzorkovanja i analiza vode sa arteskih česama u Zaječaru, maj 2021.

01 Česma Skver-maj 2021. 02 Česma Triton-maj 2021 03 Česma kod Interexa-Miloševićeva česma-maj 2021 04 Česma Luvr-maj 2021 05 Česma bioskop Timok-Jankovićeva česma-maj 2021. 07 Tackova česma-maj 2021 08 Markova česma-maj 2021 09 Pajićeva česma-maj 2021 11 Česma Dva brata-maj 2021 12 Česma kod udruženja gluvih-Đorđevićeva česma-maj 2021 13 Česma kod železničke stanice-maj 2021 14 Česma Zelengora-maj 2021 15 Česma Ostrvce-maj 2021 16 Česma u ulici Branka Perića-maj 2021 18 Česma u naselju Kraljevica-maj 2021 19 Česma Popova plaža na parkingu-maj 2021 20 Česma u naselju Plaža-Vidrica-maj 2021 21 Česma na Popovoj plaži-Nova cev-maj 2021 22 Česma kod Voćara-maj 2021 23 Česma kod Jedinstva-maj 2021 24 Česma Podliv-maj 2021 25 Nedeljkova česma-kod Devetke-maj 2021 26 Česma u naselju Ključ 3-maj 2021 27 Česma Ključ III-IX brigade-maj 2021 29 Česma na Zvezdanskoj krivini-OMV-maj 2021 30 Česma Žitopromet-maj 2021 31 Česma kod kafane Česma-maj 2021