Analiza rezultata monitoringa kvaliteta vazduha u Zaječaru za 2022. godinu

Agencija za zaštitu životne sredine sačinila je izveštaj o rezultatima monitoringa kvaliteta vazduha u Republici Srbiji za 2022. godinu: https://www.sepa.gov.rs/download/Vazduh_2022.pdf.

U Zaječaru kvalitet vazduha se prati u okviru nacionalnog monitoringa na jednom mernom mestu na lokaciji 43° 54′ 7” N, 22° 16′ 23” N, na nadmorskoj visini 133, metara od 02.07. 2015. godine. Na automatskoj stanici se prate koncentracije: sumpordioksida, azotdioksida i ugljenmonoksida.

Prosečne časovne vrednosti se mogu prati na sajtu Agencije: http://www.amskv.sepa.gov.rs/pregledpodataka.php?stanica=30.

Tokom 2022. godine vazduh u Zaječaru je bio prekomerno zagađen, odnosno treće kategorije, zbog prekoračenja graničnih vrednsoti čestica prašine PM10.

Prosečna godišnja koncentracija iznosila je 60 µg/m3 što je za 33% veća od dozvoljene 40 µg/m3. Po stepenu zagađenja ovo merno mesto je drugo po izmerenim vrednostima u Srbiji. Jedino veća prosečna dnevna koncentracija zabeležena je na jednom mernom mestu u Valjevu.

Najveće dnevne koncentracije PM10 tokom 2022. godine izmerene su na stanici Beograd Ovča 516 µg/m3 i na stanici Zaječar 326 µg/m3.

Dozvoljena prosečna dnevna koncetracija PM10 u Zječaru prekoračene su 122 dana a douvoljeno je da ove granice budu prekoračene 35 dana u toku godine.

Srednja godišnja koncetracija azotdioksida bila je u dozvoljenim granicama, samo je jedan dan bila prekoračena tokom 2022. godine, dok koncentracije sumpordioksida nisu prelazile dozvoljenu vrednost.