Izveštaj o ispitivanju kvaliteta vode sa javnih arteških česama u Zaječaru, 2019.

Analiza vode sa arteških česmi u Zaječaru, ZZJZ “TIMOK” Zaječar, mart 2019.

Arterske_česme_-_mart_2019.

Analiza vode sa arteških česmi u Zaječaru, ZZJZ “TIMOK” Zaječar, jun 2019.

Arterske_česme_-_jun_2019

Analiza vode sa arteških česmi u Zaječaru, ZZJZ “TIMOK” Zaječar, oktobar 2019.

Arterske_česme_-_oktobar_2019.