Izveštaj o ispitivanju kvaliteta vode sa javnih arteških česama u Zaječaru, 2018.

Analiza vode sa arteških česmi u Zaječaru, ZZJZ “TIMOK” Zaječar, mart 2018.

Arterske_česme_-_mart_2018.

Analiza vode sa arteških česmi u Zaječaru, ZZJZ “TIMOK” Zaječar, jun 2018.

Arterske_česme_-_jun_2018

Analiza vode sa arteških česmi u Zaječaru, ZZJZ “TIMOK” Zaječar, septembar 2018.

Arterske_česme_-_septembar_2018.

Analiza vode sa arteških česmi u Zaječaru, ZZJZ “TIMOK” Zaječar, decembar 2018.

Arterske_česme_-_decembar_2018.